SLOVNÍČEK POJMŮ

základní pojmy, se kterými se můžete setkávat v rámci osobního rozvoje / osobního růstu

Pokud je pro Vás osobní rozvoj - osobní růst nový, pak věřím, že se Vám bude hodit slovníček pojmů.
Často se setkvám s tím, že jsou i některé knihy napsané tak, jako byste všemu měli automaticky rozumět. 🙂

Na této stránce můžete snadno vyhledávat přes klávesovou zkratku ctrl+f.

Pokud Vám bude nějaký pojem chybět, stačí mi dát vědět na uspech@lenkaspurna.cz a já ráda doplním.
Pro návrat na rozcestních Rosteme se zábavou tudy >>.

Osobní rozvoj / osobní růst

Jde o soubor technik a postupů, které vedou k projevení kýžených změn v životě a k dosažený vytyčených cílů / splněných, vytoužených přání. Lze ho provádět skrz různé techniky a metody, které se pohybují od ezoterických, magických, přes psychologické a sociologické, až po kvantovou fyziku.

Rezonance/rezonování/rezonovat

Jde o pozitivní pocit, který je v interakci s jinou věcí, člověkem nebo představou. Dá se to přirovnat k okouzlení z lásky. Můžete tuto silnou emoci prožívat ale například i u knihy, hudby a nebo u sledování čehokoliv, co ve Vás vyvolává naději, lásku a opravdu skvělé pocity. 

Zákon přitažlivosti

Jedná se o jev, ve kterém je spojeno Vaše chování s tím, co se Vám v životě děje. Za pomoci Zákonu rezonance tak můžete dosáhnout toho, co si přejete.

Zdroj

Za zdroj bývá často označována vnitřní energie, vnitřní já, které se nejvíce ozývá ve chvíli, kdy jednáme přesně v souladu sami se sebou. Čím více se dokážeme spojit s vlastním Zdrojem, tím více nevyčerpatelné energie, zdraví, elánu a pozitivního pohledu na svět získáváme. Pokud jednáme proti svým zájmům, pak se naopak vnitřně oslabujeme a i obyčejné každodenní povinnosti se pro nás mohou stát těžké ke zvládnutí.

Program

V osobním rozvoji je Programem myšleno vnitřní nastavení, podle kterého jednáme. Většina programů nám slouží dobře, ale některé ne. Tyto vnitřní programy je možné měnit a využívat je tak pro svůj osobní růst a prospěch.

Vyčištění/čištění/zpracování

Jedná se o provádění techniky nebo technik, které vedou ke zmírnění a postupně k oslabení starých programů a přesvědčení, které nás omezují a již nám neslouží. Například problémy s jedním z rodičů i přesto, že jsme již dospělí.

Afirmace

Jde o pozitivní věty, které si předříkáváme dostatečně dlouho na to, abychom změnili naše přesvědčení. Ta se dají měnit právě lingvisticky - tedy jazykově.

Úspěch

Každý vnímá úspěch jinak a tak by se na něj mělo pohlížet. Bohužel ve většině případů si lidé pod tímto pojmem představují úspěch v kariéře a práci nebo peněžní, finanční úspěch, což je pouze omezený pohled.

Ho'oponopono

Hawaiský soubor technik vedoucích k osobnímu růstu. Páteřní metodou je provádění očištění za pomoci manty miluji Tě - děkuji Ti - omlouvám se - prosím, odpusť mi.

Kvantové unášení (QE - Quantum Entrainment)

Jedná se o další soubor metod vedoucí k osobnímu růstu. Autorem této metody je doktor Frank Kinslow. Harmonizuje tělo a mysl, přináší pocity klidu a míru, a to jak léčenému, tak terapeutovi.

Víra

V osobním rozvoji nemá žádný náboženský podtext. Je zde chápána jako přesvědčení a to jak v pozitivním, tak v negativním směru. Pokud věříme, že něco nedokážeme, pak se také jedná o víru.

Vortex

Pojem v tomto případě není z fyzicky, ale pochází z Abrahamova učení. Je jím myšlen stav naprostého štěstí a naladění na vlastní zdroj, ve kterém se ukázalo, že je vše možné, tedy nic není nemožné.

Mentální rezervy

Tím označujeme sílu, kterou má naše mysl. Tyto mentální rezervy lze posilovat a díky tomu se tolik nevyčerpáme. Netrénovanou mysl rychle zmohne nové učení nebo jeden den Vortexu a následující den již více nemohou. Lidé, kteří si takto svoje mentální rezervy vyčerpají rychle ztrácí motivaci i sebedůvěru.

Trénink mysli

Jde o soubor metod a technik osobníh růstu, které nejsou tolik založené na ezoterice, ale více na fakterch z psychologie, sociologie, kvantové fyzicky nebo neuromedicíny.

Ovládnutí myšlenek

Tréninkem lze získat kontrolu nad svými myšlenkami a předevšími nad svými emocemi.

Vděčnost

Jeden z pilířů osobního rozvoje, protože vděčnost dokáže zvýšit pozitivní emoce z aktuální situace, ve které se člověk nachází a to i přesto, že by rád byl někde jinde. Silný nástroj pozitivního myšlení.

Kvantová fyzika

Její výzkumy osvětlují, proč některé metody osobního rozvoje fungují. Především práce s energiemi. Díky ní se k osobnímu růstu dostávají i lidé, kteří jsou realisticky založení a žádný způsob ezoterie jim není blízký.

Bloky

Takto se v osobním rozvoji označují vnitřní překážky, které nám brání v růstu. Nejčastějšími bloky jsou nízké nebo poškozené sebevědomí nebo nevyrovnaná minulost.

Vnitřní dítě

Práce s vnitřním dítětem má svou oporu v psychologii. V rámci osobního rozvoje se používají podobné metody, které nám pomáhají odhalit zranění nebo přesvědčení, které naše vnitřní dítě má a ovlivňuje nás to i v dospělém životě.

Vizualizace

Jedná se o techniku, díky níž jsme schopní si v mozku vyvolat tak přesvědčivé obrazy a silné emoce, že dokážeme svou představu prožívat na takové úrovni, jako kdyby byla opravdová.

Přítomný okamžik

Jedná se o vědomé žití, kdy za pomoci souboru různých technik a uvědomění více a lépe prožíváme to, co je skutečně teď. Bez ohledu na mlhavou minulost nebo mizivou budoucnost.

Neuromagie

Jedná se o pojem spadající pod podkategorii Trénování mysli a je od hypnoterapeuta Libora Činky, který se na osobní rozvoj a růst dívá skrz optiku věd.

Sebenaplňující se předpověď

Jedná se o psychologický jev, při kterém se nám splnění předpovězená budoucnost. Mozek totiž tuto předpověď zaznamená jako jedinou známou informaci o budoucnost a bude k ní tíhnout. Takovéto předpovědi se plní z 86 %.

Sebezničující se předpověď

Je opakem sebenaplňující se předpovědi. Tentokrát informace, která byla o budoucnosti zjištěna, je negativního, často smrtelného charakteru. Proto Vám žádná kartářka nebo věštkyně nemá například říkat datum úmrtí.

Myšlenkové mapy

Jedná se o techniku, díky nímž dokážeme rozvíjet svoje myšlenky takovým způsobem, až se dobereme kýženého cíle. Většinou mají fyzickou podobu.

NLP - Neurolingvistické programování

Jedná se dnes již o vědu, díky jejímž technikám bylo dokázáno, jak je možné měnit své vnitřní programy a přesvědčení tak, že nám slouží k růstu osobnosti a dosahování cílů.

Pozitivní myšlení

Jde o nastavení mysli, díky kterému je náš úhel pohledu na situace, které prožíváme, a i na věci, které se nám již staly nebo stanou, vesměs pozitivní. Myslet pozitivně ve 100 % nedokáže nikdo.

Konformita

Jde o nebezpečný způsob chování, ve kterém jsou lidé příliš lapeni v sociálním tlaku okolí. Chovají se tak, jak se chová 95 % dalších lidí a to bez ohledu na své skutečné potřeby. Konformita tak vede k hluboce nešťastnému životu.

Bod zaměření

Jedná se o zaměření Vaší energie přes názor, program, přesvědčení a víru. Pokud máte svůj bod zaměření negativní, bude se Vám takto projevovat v životě. Pokud pozitivní, pak bude tento vliv pozitivní. Bod zaměření lze měnit například změnou úhlu pohledu.

Channelling

Specifická, vnitřní a duchovní komunikace s vyšším já (pro někoho s Vesmírem).

Akáša

Z východního učení. Místo, ve kterém se snoubí minulost, přítomnost a budoucnost. Existují lidé, kteří z ní umí číst.

Pivoting

Jedná se o techniku, díky které se Vám podaří nahradit negativní myšlenky v hlavě pozitivními.

KAM DÁL?

FÁZE OSOBNÍHO ROZVOJE

Pokud jste rozhodnutí začít osobně růst, pak skvělou starovní čárou pro Vás je zhodnocení Vašeho života. Jak se Vám nyní daří? Jak Váš život vypadá? Kudy se rozhodnete jít? Toto všechno Vám ukáže má Infografika >>.

DÁVKA MOTIVACE

Pokud se chcete namotivovat, můžete si dát například nějaký citát na plochu mobilu. Mám jich pro Vás spoustu:

  • Můžete si vybrat buď tady na mých stránkách Motivace z galerie >>.
  • Nebo rovnou sledujte mou Facebook Fanpage Myšlenkou k úspěchu a tam Vám budou přistávat motivace, citáty, inspirativní příběhy, články a vůbec všechno možné, co by se Vám mohlo hodit, abyste zůstali na vlně Vortexu. 🙂