Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR

Vítejte na mých stránkách, které Vám osvětlí veškeré zákonné povinnosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech a to přesně v souladu s čl. 13 GDPR.

 

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.lenkaspurna.cz.

Určuji, jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Mé identifikační údaje: Ing. Lenka Krones (Spurná), Hvězdova 2153, Úvaly, IČ 05387914.

E-mail: uspech@lenkaspurna.cz

 

Pro které účely, osobní údaje zpracovávám
a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely

Pro marketing eviduji minimální údaje a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte potvrzením odkazu v e-mailu, případně zaškrtnutím příslušných políček. U některých produktů používám taky Double opt-in (dvojí potvrzení) a to je opatření proto, aby Vás nemohl přihlásit nikdo jiný a jasně a průkazně tak vyjádříte svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů. 

Další zaškrtávací políčka, která můžu využít, a která můžete a nemusíte zaškrtnout:

  1. Budu rád/a za články, tipy, rady a aplikace od jiných osob, na stejné téma.
  2. Ano, Facebook i jiné sociální sítě mám také rád/a, klidně na mě mluvte více kanály (telefon, FB...).

 

ad 1) Jak je to s obsahem od jiných osob

Občas Vám pošlu odkaz na článek nebo nějakou aplikaci jiných osob - je to tehdy, když někdo napíše o mém tématu skvělý článek, a usoudím, že je pro Vás přínosné. Nebo někdy Vám doporučím aplikaci, kterou sama využívám, a se kterou jsem spokojená.

Vy to máte pod kontrolou - prohlédnete si zaslanou nabídku, a pokud Vás zaujme, tak se sami zaregistrujete na jiném webu. Je to plně ve Vašich rukou. 

A teprve pak Vám budou chodit e-maily i odjinud. Dřív ne. To, že Vám pošlu odkaz, neznamená, že se Vám zaplaví schránka emaily mých obchodních přátel. A samozřejmě, kde se přihlásíte, máte možnost se i odhlásit.  

Pro marketingové účely eviduji pouze Váš email, jméno, příjmení a IP adresu a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah přesně Vašim preferencím. Dále sleduji údaje o Vašem využívání emailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych Vám neposílala některý email opakovaně.

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, a to maximálně 4 roky. 

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého emailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já Vás odhlásím, ze všech budoucích emailů. Odhlášení je stejně jednoduché, jako přihlášení.

 

ad 2) Facebook

Dáváte souhlas s tím, že Vás mohu kontaktovat i na FB. Fanouškem mé stránky se stanete tak, že kliknete na stránka se mi líbí. A odhlásíte se tak, už se mi to nelíbí.

Prohlašuji, že Vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

B. Pro obchodní účely

Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, (případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších 10 let ode dne jejího skončení.

C. Pocházení webu - Cookies

V případě, že užíváte moje produkty a služby nebo brouzdáte po mých webových stránkách, mohu sbírat údaje o návštěvách mých webových stránek a sledovat užívání služeb.

Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu a chování na webových stránkách www.lenkaspurna.cz. Tedy jak dlouho jste na stránce byli, z které stránky jste přišli a kdy jste zase odešli.

Tyto údaje nejdou přiřadit určitému objektu. Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chci poskytovat co nejlepší služby. Vaše údaje budu zpracovávat a evidovat po dobu 26 měsíců. Cookies, můžete na svém počítači zakázat.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam Vy osobně vyplníte svůj email, případně jméno a příjmení.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení Vašeho emailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 

 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Ujišťuji Vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

  • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
  • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů a biometrické údaje.
  • Splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.
  • Zavazuji se v rozesílce emailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.

 

Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů

Potvrzení emailu s potvrzovacím odkazem, beru jako Váš souhlas s výše uvedenými informacemi. 

Použitím zaškrtávacího políčka jste si zvolili, jaké informace si přejete odebírat, kdykoliv se to dá změnit,

kdykoliv se můžete odhlásit.

Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let. 

Tato informační povinnost je platná od 1.4.2018.

 

TOTO JE STARÉ ZNĚNÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PLATILO DO 25. 4. 2018

Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mne Váš zájem. Beru ochranu Vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu
se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Právo na informace

Na požádání vám Lenka Spurná (Krones) podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má
o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na uspech@lenkaspurna.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

Kodex ochrany údajů
Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu,
která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

 

Bezpečnost

Lenka Spurná (Krones) přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

 

Použití a postoupení osobních údajů

Lenka Spurná (Krones) používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.
Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

 

Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

Cookies

Lenka Spurná (Krones) používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Lenka Spurná (Krones) se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce placeného e-booku jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Lenky Spurné (Krones), Sokolská 360/12, Brno, 602 00, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.